Pedagoog
Creatief therapeut
Psychodynamisch therapeut
Socio-emotionele leerlingenbegeleider en gon begeleider.

Alsof het een roeping zou zijn,
Met een liefde voor de mensen,
Met een nieuwsgierigheid naar ons bestaan,
Met een vraag naar wat we met en voor de kinderen willen creëren
Steeds meer voelen
In een wereld die herdacht wil worden
Met in gedachtenis de gave van mijn overleden vader, natuurarts en zoveel meer…